Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2020

Beslut

Ja till svenskt deltagande i militär insats i Mali (UFöU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige ska delta med en väpnad styrka i en multinationell militär insats i Mali. Den svenska styrkan beräknas under normala omständigheter bestå av högst 150 personer till och med den 31 december 2021. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna förstärkas med högst 100 personer.

Den svenska styrkan ska ingå i en multinationell specialförbandsstyrka som leds av Frankrike och som ska bistå Malis säkerhetsstyrkor med att bekämpa väpnade terroristgrupper på Malis territorium samt även kunna verka på Nigers territorium.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:UFöU4

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-07

Ja till svenskt deltagande i militär insats i Mali (UFöU4)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige ska delta med en väpnad styrka i en multinationell militär insats i Mali. Den svenska styrkan beräknas under normala omständigheter bestå av högst 150 personer till och med den 31 december 2021. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna förstärkas med högst 100 personer.

Den svenska styrkan ska ingå i en multinationell specialförbandsstyrka som leds av Frankrike och som ska bistå Malis säkerhetsstyrkor med att bekämpa väpnade terroristgrupper på Malis territorium samt även kunna verka på Nigers territorium.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-10
Debatt i kammaren: 2020-06-11
4

Beslut

Beslut: 2020-06-11
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Deltagande i den militära insatsen Task Force Takuba i Mali

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2021 för att på malisk inbjudan delta i insatsen Task Force Takuba i Mali och att styrkan även ska kunna verka på Nigers territorium inom ramen för deltagandet i insatsen, förutsatt att en inbjudan från Niger finns.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:86 och avslår motionerna

2019/20:3532 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 2 och

2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. (SD).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


2. Bedömning av förutsättningarna för deltagande i insatsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3542 av Joar Forssell m.fl. (L),

2019/20:3549 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3553 av Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (båda C) yrkande 1.

3. Inbjudan från Niger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3549 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 4 och

2019/20:3553 av Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (båda C) yrkande 3.

4. FN:s insats i Mali, Minusma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3532 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

5. Information till riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3549 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3553 av Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (båda C) yrkande 2.

6. Mål och resultatuppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3549 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3553 av Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (båda C) yrkande 4.