Sverige Hållbara

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 februari 2001

Beslut

Arbetet med ekologiskt hållbar utveckling (MJU10)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Redovisningen är en uppföljning av de åtgärdsprogram som redovisades i regeringens skrivelse Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling (se 1999/2000:MJU6 ).

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-12-05
Justering: 2001-01-16
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:MJU10

Arbetet med ekologiskt hållbar utveckling (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Redovisningen är en uppföljning av de åtgärdsprogram som redovisades i regeringens skrivelse Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling (se 1999/2000:MJU6).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-02-14
4

Beslut

Beslut: 2001-02-14

Protokoll med beslut