Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter

Utrikesutskottets bet 2007/08:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2008

Beslut

Sveriges Afrikapolitik (UU4)

Regeringen har redovisat för riksdagen sin syn på svensk Afrikapolitik. Den innefattar säkerhetspolitik, biståndspolitik, handelspolitik, miljö och klimat, ekonomisk tillväxt, social utveckling och hälsa. Frågorna hänger samman sinsemellan och är kopplade till demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Riksdagen ställer sig bakom regeringens syn på svensk Afrikapolitik. Enligt riksdagen ligger den väl i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, liksom med det breda synsätt på utveckling som under de senaste åren fått allt större internationellt genomslag. Utgångspunkterna för Sveriges Afrikapolitik ska vara det nya utvecklingssamarbetet, fattigdomsbekämpningen och PGU som syftar till att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-13
Justering: 2008-05-20
Betänkande publicerat: 2008-05-27
Trycklov: 2008-05-27
Reservationer 10
bet 2007/08:UU4

Alla beredningar i utskottet

2008-05-13, 2008-05-08, 2008-04-22

Sveriges Afrikapolitik (UU4)

Regeringen har redovisat för riksdagen sin syn på svensk Afrikapolitik. Den innefattar säkerhetspolitik, biståndspolitik, handelspolitik, miljö och klimat, ekonomisk tillväxt, social utveckling och hälsa. Frågorna hänger samman sinsemellan och är kopplade till demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Utrikesutskottet ställer sig bakom regeringens syn på svensk Afrikapolitik. Enligt utskottet ligger den väl i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, liksom med det breda synsätt på utveckling som under de senaste åren fått allt större internationellt genomslag. Utgångspunkterna för Sveriges Afrikapolitik ska vara det nya utvecklingssamarbetet, fattigdomsbekämpningen och PGU som syftar till att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-09
4

Beslut

Beslut: 2008-06-09
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges roll och förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U14 yrkandena 1, 4 och 5, 2007/08:U15 yrkandena 1-3, 5, 8, 12, 13 och 19, 2007/08:U16 yrkandena 1, 2 och 6 samt 2007/08:U360 yrkandena 1-5.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s991030
m740023
c21008
fp23005
kd17007
v01804
mp01108
Totalt23430085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Folkrörelser och politiska partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U15 yrkande 14.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v18004
mp12007
Totalt167101081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Instrument och kanaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U14 yrkandena 8 och 9, 2007/08:U15 yrkandena 4, 9 och 29 samt 2007/08:U16 yrkande 5.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s991030
m740023
c21008
fp23005
kd18006
v01804
mp01207
Totalt23531083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tillväxt - för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U14 yrkande 3, 2007/08:U15 yrkandena 7 och 10 samt 2007/08:U16 yrkande 3.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Handel och börs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U15 yrkandena 22 och 26.

6. Vissa tillväxtfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U15 yrkande 6, 2007/08:U16 yrkande 7 och 2007/08:U360 yrkande 6.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v18004
mp00127
Totalt1551011281

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Fred och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U14 yrkandena 6 och 7 samt 2007/08:U15 yrkandena 21, 27 och 28.

Reservation 7 (v, mp)

8. Civil krishantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U16 yrkande 8.

Reservation 8 (mp)

9. Miljö och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U15 yrkande 15.

10. Hälsa och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U15 yrkandena 16 och 17.

11. Jämställdhet och SRHR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U15 yrkandena 18 och 20.

Reservation 9 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Handel och ekonomiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U14 yrkande 2, 2007/08:U15 yrkandena 23-25 och 2007/08:U16 yrkande 4.

Reservation 10 (v, mp)

13. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:67 till handlingarna.