Sverige och den inre marknaden

Näringsutskottets betänkande 1996/97:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 1997

Beslut

Den inre marknaden (NU14)

Riksdagen behandlade regeringens skrivelse om Sverige och den inre marknaden. I skrivelsen ges en redovisning och lämnas en bedömning av arbetet med EU:s inre marknad. Regeringen beskriver även Sveriges mål på detta område. Skrivelsen lades till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-15
Justering: 1997-04-29
Betänkande 1996/97:NU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-28
4

Beslut

Beslut: 1997-05-29

Protokoll med beslut