Sverige och EG

Utrikesutskottets betänkande 1991/92:UU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1992-04-21, 1992-04-09, 1992-03-26, 1992-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.