Sverige och EG

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-05-18
Justering: 1993-05-27
Betänkande 1992/93:UU20

Alla beredningar i utskottet

1993-05-18, 1993-05-13, 1993-05-06

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-04
4

Beslut

Beslut: 1993-06-04

Protokoll med beslut