Sveriges samarbete inom Euroatlantiskapartnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred(PFF)

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred (UU17)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred. Regeringen presenterar sin bedömning av partnerskapets betydelse och hur Sveriges intressen i det framtida partnerskapet bäst kan bli tillgodosedda. Riksdagen avslår de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om svenskt Natomedlemskap och Sveriges alliansfrihet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-04-20, 2004-04-27

Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred (UU17)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred. Regeringen presenterar sin bedömning av partnerskapets betydelse och hur Sveriges intressen i det framtida partnerskapet bäst kan bli tillgodosedda. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska avslå de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om svenskt Natomedlemskap och Sveriges alliansfrihet. Utskottet föreslår att riksdagen ska avsluta ärendet utan att göra någonting mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.