Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2008

Beslut

EU-samarbete om att hämta in bevis vid brottsutredningar (JuU22)

Riksdagen godkände utkastet till rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder. Rambeslutet syftar till att förbättra EU-ländernas samarbete när det gäller att hämta in bevis i form av handlingar, föremål eller uppgifter som finns i ett annat medlemsland och som behövs vid exempelvis brottsutredningar. Tidpunkten är ännu inte bestämd för när medlemsländerna ska ha genomfört bestämmelserna i rambeslutet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-13
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-23
Trycklov: 2008-05-23
Reservationer 1
bet 2007/08:JuU22

EU-samarbete om att hämta in bevis vid brottsutredningar (JuU22)

Inom EU har man tagit fram ett utkast till rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder. Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner utkastet. Rambeslutet syftar till att förbättra medlemsländernas samarbete när det gäller att hämta in bevis i form av handlingar, föremål eller uppgifter som finns i ett annat medlemsland och som behövs vid exempelvis brottsutredningar. Tidpunkten är ännu inte bestämd för när medlemsländerna ska ha genomfört bestämmelserna i rambeslutet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-04
4

Beslut

Beslut: 2008-06-04
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju34.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141015
m860011
c26003
fp21007
kd20004
v01705
mp01405
Totalt26732050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Godkännande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
1. det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden,
2. att Sverige ska lämna en förklaring enligt artikel 13 punkt 1f.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:141 punkterna 1 och 2.