Sveriges feministiska utrikespolitik

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 28 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-05
Justering: 2019-12-18
Trycklov: 2020-01-13
bet 2019/20:UU6

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2019-11-28, 2019-11-14
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22