Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2006

Beslut

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning (NU11)

Regeringen har redovisat för riksdagen Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning inom ramen för EU:s Lissabonstrategi. Denna strategi antogs av Europeiska rådet vid ett möte i Lissabon i mars 2000 och har som mål att EU till år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-01-24, 2006-02-07

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning (NU11)

Regeringen har redovisat för riksdagen Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning inom ramen för EU:s Lissabonstrategi. Denna strategi antogs av Europeiska rådet vid ett möte i Lissabon i mars 2000 och har som mål att EU till år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Näringsutskottet framhåller sitt stöd för det arbete som bedrivs inom ramen för Lissabonstrategin och föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.