Sveriges politik för global utveckling

Utrikesutskottets bet 2007/08:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Sveriges politik för global utveckling (UU5)

Regeringen har för riksdagen redovisat sin syn på hur Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom den svenska politiken för global utveckling. Bland annat redogörs för sex globala utmaningar som regeringen har identifierat som centrala för att nå målet om en rättvis och hållbar global utveckling. Regeringen har även rapporterat till riksdagen om de resultat som uppnåtts i arbetet sedan den förra skrivelsen presenterades 2006. Riksdagen ställer sig bakom regeringens syn på Sveriges politik för global utveckling. Denna politik ska bidra till att uppnå FN:s millenniemål och innebär en samstämmighet och samverkan mellan politikområden.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-15
Justering: 2008-05-20
Betänkande publicerat: 2008-06-05
Trycklov: 2008-06-05
Reservationer 32
bet 2007/08:UU5

Alla beredningar i utskottet

2008-05-15, 2008-05-13, 2008-05-08

Sveriges politik för global utveckling (UU5)

Regeringen har för riksdagen redovisat sin syn på hur Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom den svenska politiken för global utveckling. Bland annat redogörs för sex globala utmaningar som regeringen har identifierat som centrala för att nå målet om en rättvis och hållbar global utveckling.

Regeringen har även rapporterat till riksdagen om de resultat som uppnåtts i arbetet sedan den förra skrivelsen presenterades 2006.

Utrikesutskottet ställer sig bakom regeringens syn på Sveriges politik för global utveckling. Denna politik ska bidra till att uppnå FN:s millenniemål och innebär en samstämmighet och samverkan mellan politikområden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-16
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
35 förslagspunkter, 28 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Prioritering av politiken för global utveckling (PGU) m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U345 yrkande 5 och 2007/08:U359 yrkande 17.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m870010
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp01801
Totalt158153038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Jämställdhet i utvecklingssamarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U225 yrkandena 2 och 3, 2007/08:U26 yrkande 1, 2007/08:U251 yrkande 12 och 2007/08:U354 yrkande 16.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v, mp)

3. Politikens genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U27 yrkandena 10 och 14, 2007/08:U319 yrkande 5 och 2007/08:U336 yrkande 4.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m870010
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp01801
Totalt158153038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U27 yrkandena 1 och 4 samt 2007/08:U28 yrkande 1.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m88009
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp01801
Totalt159153037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Människohandel, mäns våld mot kvinnor och SRHR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U27 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:U371.

Reservation 6 (s, v, mp)

6. Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U357 yrkandena 6 och 11.

Reservation 7 (s, v)

7. Kvinnors politiska deltagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U264 yrkande 7 och 2007/08:U344 yrkande 3.

8. Perspektiv på ekonomisk tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U26 yrkandena 2-4.

Reservation 8 (s, v, mp)

9. Korruption och penningtvätt via skatteparadis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U28 yrkande 3 och 2007/08:U312.

Reservation 9 (s, v, mp)

10. Kvinnors och mäns tillgång till mark, krediter och produktionsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U264 yrkande 6 och 2007/08:U344 yrkande 4.

11. Skuldavskrivningar, hållbar långivning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U26 yrkandena 5, 7, 9, 15 och 17.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1115014
m88009
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp01801
Totalt160152037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Illegitima skulder och omprövning av OECD-DAC:s regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U26 yrkandena 6, 8 och 13.

Reservation 11 (v)

13. Sveriges agerande i IMF och Världsbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U26 yrkandena 10-12.

Reservation 12 (v, mp)

14. Årlig skrivelse om biståndets resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U26 yrkande 19.

Reservation 13 (v, mp)

15. Utfasning av Rysslandsbiståndet och skuldavskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U27 yrkandena 11 och 12.

Reservation 14 (s, mp)

16. Avräkning för skuldavskrivning på biståndsanslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U27 yrkande 9.

Reservation 15 (s)

17. Hållbar skuldsituation och kriterier för exportkreditgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U28 yrkande 4.

Reservation 16 (v, mp)

18. Alkohol som en utvecklingshämmande faktor i utvecklingsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U25 yrkandena 1 och 3.

Reservation 17 (s, v, mp)

19. En rättvis handelspolitik och de ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U28 yrkande 5 och 2007/08:U201 yrkandena 1, 2 och 5-7.

Reservation 18 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1142014
m88009
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp01801
Totalt27339037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. EU:s agerande i EPA-förhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U225 yrkandena 2, 3 och 5-7.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141015
m88009
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp00181
Totalt273201838

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. EPA-förhandlingarnas tidsfrist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U225 yrkandena 1 och 4.

22. PGU:s roll i utvecklingen av handelsrelationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U329 yrkandena 1-5 och 2007/08:U336 yrkande 1.

23. Avskaffande av handelshinder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U357 yrkandena 4 och 5.

Reservation 20 (s)

24. Företagens sociala och miljömässiga ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U357 yrkandena 8 och 12.

Reservation 21 (s, v, mp)

25. Marknadsföring av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U25 yrkande 2.

Reservation 22 (mp)

26. Fairtraderörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U318 yrkande 3 och 2007/08:N354 yrkande 1.

Reservation 23 (s, v, mp)

27. Rekrytering av vårdpersonal från utvecklingsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U294.

Reservation 24 (s, v)

28. Harmonisering av migrationspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U28 yrkande 2.

Reservation 25 (mp)
Reservation 26 (v)

29. Klimatförändringar och miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U26 yrkandena 14 och 16, 2007/08:U27 yrkande 13 och 2007/08:U28 yrkande 6.

Reservation 27 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2114014
m88009
c23006
fp26002
kd21003
v01903
mp01801
Totalt160151038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Nedrustning, icke-spridning och krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U27 yrkandena 6-8 och 2007/08:U28 yrkande 7.

Reservation 28 (s, v, mp)

31. Krigsmaterielexportpolitikens utrymme i PGU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U26 yrkande 18.

Reservation 29 (v, mp)

32. Strategi för Sveriges insatser i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U27 yrkande 5.

Reservation 30 (s)

33. Konflikförebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U28 yrkande 8.

Reservation 31 (mp)

34. Smittsamma sjukdomar och andra hälsohot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U335 yrkandena 1, 2 och 13.

Reservation 32 (s, v, mp)

35. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:89 till handlingarna.