Sveriges politik för global utveckling

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2013

Beslut

Sveriges politik för global utveckling (UU12)

Regeringen har återrapporterat om genomförandet av politiken för global utveckling. Politiken innebär en breddad syn på utveckling där biståndet bara är en del. Arbetet med politiken för global utveckling är fokuserat till sex globala utmaningar. Regeringen fokuserar denna gång på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap.

Även utrikesutskottet fokuserar i sin behandling av regeringens skrivelse på ekonomiskt utanförskap. Utskottet tar till exempel upp frågor om kapital- och skatteflykt, handel med jordbruksprodukter, fiskeripolitik och utveckling, globalt tryggad livsmedelsförsörjning och svensk handel och investeringar.

När det gäller genomförandet av politiken bedömer regeringen att man under 2010-2012 har kommit längre på de flesta områden än perioden innan. Utrikesutskottet konstaterar att OECD är kritiskt till bristen på indikatorer och utgångspunkter för att bedöma den övergripande utvecklingen. Utskottet menar att det är svårt att avläsa vad som skiljer regeringens olika kriterier åt och pekar på betydelsen av resultatindikatorer.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2011/12:167 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-01-24
Justering: 2013-02-14
Betänkande publicerat: 2013-02-26
Trycklov: 2013-02-25
Reservationer 19
bet 2012/13:UU12

Alla beredningar i utskottet

2013-01-24, 2013-01-17, 2012-12-06, 2012-11-15

Sveriges politik för global utveckling (UU12)

Regeringen har återrapporterat om genomförandet av politiken för global utveckling. Politiken innebär en breddad syn på utveckling där biståndet bara är en del. Arbetet med politiken för global utveckling är fokuserat till sex globala utmaningar. Regeringen fokuserar denna gång på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap.

Även utrikesutskottet fokuserar i sin behandling av regeringens skrivelse på ekonomiskt utanförskap. Utskottet tar till exempel upp frågor om kapital- och skatteflykt, handel med jordbruksprodukter, fiskeripolitik och utveckling, globalt tryggad livsmedelsförsörjning och svensk handel och investeringar.

När det gäller genomförandet av politiken bedömer regeringen att man under 2010-2012 har kommit längre på de flesta områden än perioden innan. Utrikesutskottet konstaterar att OECD är kritiskt till bristen på indikatorer och utgångspunkter för att bedöma den övergripande utvecklingen. Utskottet menar att det är svårt att avläsa vad som skiljer regeringens olika kriterier åt och pekar på betydelsen av resultatindikatorer.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-06
15 förslagspunkter, 8 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelse om genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:167 till handlingarna.

2. Politikens huvuddrag och genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U298 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 1,
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 3,
2010/11:U313 av Bodil Ceballos och Åsa Romson (båda MP),
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 3,
2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 5,
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 11,
2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. (S) i denna del,
2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M101006
MP00250
FP21003
C18005
SD20000
V00181
KD17011
PP0000
-0000
Totalt177984430

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Jämställdhetsperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U226 av Esabelle Dingizian och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 1,
2010/11:U298 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 5,
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 12 och
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 4 (MP, V)

4. Ekonomiskt utanförskap inklusive vissa biståndsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 15,
2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 2,
2012/13:U241 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 5, 8, 13 i denna del, 14 och 64.

Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S971014
M101006
MP02500
FP21003
C18005
SD20000
V00181
KD18001
PP0000
-0000
Totalt275261830

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Övriga biståndsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1 och
2012/13:U225 av Kerstin Engle och Berit Högman (båda S).

Reservation 7 (S, MP, V)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M101006
MP02500
FP21003
C18005
SD00200
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1581412030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Finansiella marknader inklusive kapital- och skatteflykt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U275 av Jan Lindholm m.fl. (MP),
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 22 och 64,
2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. (S) i denna del,
2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 4,
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 2, 17, 21 och 65.

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP02500
FP21003
C18005
SD20000
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt27643030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Handel med jordbruksprodukter inklusive EPA-avtalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 16 i denna del,
2012/13:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 3-5,
2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 5,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 15 i denna del och
2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 10 (MP, V)
Reservation 11 (SD)

8. Fiskeripolitik och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2 och
2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 12 (MP, V)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP00250
FP21003
C18005
SD02000
V00181
KD18001
PP0000
-0000
Totalt256204330

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Globalt tryggad livsmedelsförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U279 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 2,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 62,
2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8 samt
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 18 och 63.

Reservation 14 (MP, V)

10. Svensk handel och investeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 19,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 16 i denna del och 21,
2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 3 och 9-11 samt
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 15 i denna del och 20.

Reservation 15 (MP, V)

11. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 65 och
2012/13:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP25000
FP21003
C18005
SD02000
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29920030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Klimatförändringar och miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 17 (MP)

13. Migrationsströmmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP25000
FP21003
C18005
SD02000
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29720032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Smittsamma sjukdomar och andra hälsohot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 10 och 64,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 11, 14 och 65,
2012/13:U3 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 7 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 13 i denna del och 66.

Reservation 19 (SD)

15. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.