Sveriges politik för global utveckling

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Sveriges politik för global utveckling (UU12)

I en skrivelse redogör regeringen för Sveriges politik för global utveckling. Framför allt tas migrationens möjligheter att skapa utveckling upp. Regeringen belyser möjliga mål- och intressekonflikter inom områdena migration, remitteringar och skydd samt långsiktiga lösningar för flyktingar.

Utrikesutskottet betonar att arbetet med att prioritera och ha mätbara mål i utvecklingsarbetet måste fortsätta. Utskottet välkomnar också att regeringen gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera regeringens styrning och arbetsformer för det globala utvecklingsarbetet.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-19
Trycklov: 2014-05-14
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:UU12

Alla beredningar i utskottet

2014-04-29, 2014-04-15, 2014-04-10

Sveriges politik för global utveckling (UU12)

I en skrivelse redogör regeringen för Sveriges politik för global utveckling. Framför allt tas migrationens möjligheter att skapa utveckling upp. Regeringen belyser möjliga mål- och intressekonflikter inom områdena migration, remitteringar och skydd samt långsiktiga lösningar för flyktingar.

Utrikesutskottet betonar att arbetet med att prioritera och ha mätbara mål i utvecklingsarbetet måste fortsätta. Utskottet välkomnar också att regeringen gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera regeringens styrning och arbetsformer för det globala utvecklingsarbetet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-28
4

Beslut

Beslut: 2014-06-04
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelse 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U24 och 2013/14:U25 yrkandena 1, 2 och 8 samt lägger skrivelse 2013/14:154 till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M910016
MP01906
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt165131053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Politikens huvuddrag och genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U25 yrkandena 6 och 7, 2013/14:U230 yrkande 4, 2013/14:U264 yrkande 4, 2013/14:U303 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:U316 yrkandena 4, 13, 80 och 91.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP, V)

3. Svensk handel och investeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U208 yrkande 6, 2013/14:U235 yrkande 7 och 2013/14:U316 yrkandena 15, 18, 19, 61 och 63.

Reservation 4 (MP, V)

4. Den globala utmaningen migrationsströmmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U23 yrkandena 7-9 och 2013/14:U316 yrkande 56.

Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M910016
MP01906
FP20004
C19004
SD10172
V17002
KD17002
Totalt260191753

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Klimatförändringar och miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U306 yrkandena 19 och 68, 2013/14:U303 yrkandena 31 och 80, 2013/14:U316 yrkandena 24, 26, 29, 35-37, 65 och 81 samt 2013/14:MJ468 yrkande 17.

Reservation 7 (MP, V)

6. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.