Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet

Kulturutskottets betänkande 1999/2000:KrU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2000

Beslut

Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet - SESAM-projektet (KrU14)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för det s.k. SESAM-projektet, som pågick under åren 1995-1998. För projektet anvisades 235 miljoner kronor. Projektet inriktades på att bevara och öppna föremålssamlingarna i främst de statligt stödda museerna. Medlen har använts för en räddningsaktion av föremålssamlingar genom registrering, dokumentation, vård, konservering och magasinering.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-03-23
Justering: 2000-04-06
Betänkande 1999/2000:KrU14

Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet - SESAM-projektet (KrU14)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för det s.k. SESAM-projektet, som pågick under åren 1995-1998. För projektet anvisades 235 miljoner kronor. Projektet inriktades på att bevara och öppna föremålssamlingarna i främst de statligt stödda museerna. Medlen har använts för en räddningsaktion av föremålssamlingar genom registrering, dokumentation, vård, konservering och magasinering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-28
4

Beslut

Beslut: 2000-04-28

Protokoll med beslut