Tandvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om tandvårdsfrågor (SoU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om tandvårdsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp, bland annat inom Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (se kommittédirektiv 2005:136). Motionerna handlar framför allt om tandvårdsförsäkringen samt avvecklingen av amalgam som tandvårdsmaterial.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om tandvårdsfrågor (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om tandvårdsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp, bland annat inom Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (se kommittédirektiv 2005:136). Motionerna handlar framför allt om tandvårdsförsäkringen samt avvecklingen av amalgam som tandvårdsmaterial.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.