Taxifrågor

Trafikutskottets bet 2017/18:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Ny kategori av taxitrafik utan taxameter införs (TU17)

Det införs en ny kategori av taxitrafik som inte behöver ha en taxameter. Istället måste taxifordonen vara anslutna till en beställningscentral för taxitrafik och ha en särskild utrustning. Det är beställningscentralen som tar emot och fördelar beställningar av köruppdrag till de chaufförer som är anslutna. Den som beställer taxi betalar alltid ett fast pris och betalningen görs till beställningscentralen och inte direkt i taxin. För att få driva en beställningscentral ska det krävas tillstånd.

I dag måste en taxi ha en taxameterutrustning för att kunna användas i taxitrafik. Taxameterutrustningen ska bland annat beräkna pris, skriva ut kvitto och ge myndigheter uppgifter för kontroll av taxiverksamhet. Transportstyrelsen kan ge ett undantag för dessa krav för högst två år om det finns synnerliga skäl. Det undantaget tas bort i och med införandet av den nya kategorin.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2020 och 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med en smärre lagteknisk justering. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-06-05
Reservationer 8
bet 2017/18:TU17

Ny kategori av taxitrafik utan taxameter införs (TU17)

Det införs en ny kategori av taxitrafik som inte behöver ha en taxameter. Istället måste taxifordonen vara anslutna till en beställningscentral för taxitrafik och ha en särskild utrustning. Det är beställningscentralen som tar emot och fördelar beställningar av köruppdrag till de chaufförer som är anslutna. Den som beställer taxi betalar alltid ett fast pris och betalningen görs till beställningscentralen och inte direkt i taxin. För att få driva en beställningscentral ska det krävas tillstånd.

I dag måste en taxi ha en taxameterutrustning för att kunna användas i taxitrafik. Taxameterutrustningen ska bland annat beräkna pris, skriva ut kvitto och ge myndigheter uppgifter för kontroll av taxiverksamhet. Transportstyrelsen kan ge ett undantag för dessa krav för högst två år om det finns synnerliga skäl. Det undantaget tas bort i och med införandet av den nya kategorin.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2020 och 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-11
Debatt i kammaren: 2018-06-12
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny kategori av taxitrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen om vägtrafikregister (2001:558) med den ändringen att 5 och 6 §§ ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i fordonslagen (2002:574)
3. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
4. lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:239 punkterna 1-4 och avslår motion

2017/18:4129 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 0 36 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 271 41 0 37


2. Främjande av digitalisering och delningsekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 2 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 220 92 0 37


3. Information om taxiregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 54 i denna del.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 298 13 0 38


4. Kraven för att beviljas taxiförarlegitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:235 av Anders Åkesson (C),

2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 0 0 36 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 0 13 3
- 0 0 5 3
Totalt 237 21 54 37


5. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2095 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 7 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 54 i denna del.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

6. Gränsöverskridande taxitrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 6.