Terrorism

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Uppmaningar till regeringen om arbetet mot terrorism (JuU32)

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om arbetet mot terrorism:

  • Regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen. Översynen ska göras för att säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig utsträckning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem och för att öka myndigheters möjligheter att utbyta information för att förebygga och förhindra brott.
  • Regeringen bör ta fram nationella riktlinjer för att hantera så kallade återvändare samt säkerställa att återvändare kan kallas till förhör.

Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om arbetet mot terrorism. Förslagen handlar bland annat om skärpta straff för terroristbrott, offentlig uppmaning till och utbildning för terrorism, finansiering av terrorism och resa i terrorismsyfte samt frågor om återvändare och om samverkan mot terrorism.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen för att dels säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig omfattning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem, att öka möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att förebygga och förhindra brott dels att ta fram nationella riktlinjer för att hantera s.k. återvändare och att säkerställa att återvändare kan kallas till förhör. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-13
Justering: 2020-02-18
Trycklov: 2020-02-21
Reservationer 18
bet 2019/20:JuU32

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-01-23

Uppmaningar till regeringen om arbetet mot terrorism (JuU32)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om arbetet mot terrorism:

  • Regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen. Översynen ska göras för att säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig utsträckning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem och för att öka myndigheters möjligheter att utbyta information för att förebygga och förhindra brott.
  • Regeringen bör ta fram nationella riktlinjer för att hantera så kallade återvändare samt säkerställa att återvändare kan kallas till förhör.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om arbetet mot terrorism. Förslagen handlar bland annat om skärpta straff för terroristbrott, offentlig uppmaning till och utbildning för terrorism, finansiering av terrorism och resa i terrorismsyfte samt frågor om återvändare och om samverkan mot terrorism.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-03
Debatt i kammaren: 2020-03-04
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
17 förslagspunkter, 11 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta straff för terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

2. Offentlig uppmaning till terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 14 och

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 4 (M, SD, KD)

3. Förbud mot rättfärdigande av terrorhandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 5 (SD)

4. Förbud mot att inneha terroristbrottsinstruktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 6 (M)

5. Finansiering av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 1 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 299 21 0 29


6. Resa i terrorismsyfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 13 och

2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 8 (SD, L)

7. Översyn av sekretesslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen för att dels säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig omfattning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem, dels öka möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att förebygga och förhindra brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 23,

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22 och

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 9 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 89 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 28 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 0 16 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 162 158 0 29


8. Nationell samordningsfunktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 10 (M)

9. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 1, 2 och 8.

Reservation 11 (L)

10. Omhändertagande av återvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta fram nationella riktlinjer för att hantera s.k. återvändare och också återkomma med förslag som säkerställer att återvändare kan kallas till förhör, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 12 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 89 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 28 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 0 16 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 162 158 0 29


11. Häktning av återvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 20 och

2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 259 61 0 29


12. Deltagande i våldsbejakande organisationers verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 14 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 237 83 0 29


13. Muslimska brödraskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4 samt

2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (SD)

14. Internationell samverkan mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 26 och

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 8-10.

Reservation 16 (SD)

15. Gemensamt agerande inom EU för lagföring av återvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 17 (M, KD)

16. Europeisk samverkan mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 59 och

2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 18 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 60 0 0 2
C 0 28 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 17 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 190 129 0 30


17. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.