Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Terrorism

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2021

Beslut

Hårdare straff för terrorism och kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer föreslås (JuU29)

Riksdagen har behandlat cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som handlar om terrorism. I samband med detta beslutade riksdagen att rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör

  • ge Polismyndigheten, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag att samverka och genomföra gemensamma kontroller för att bekämpa terrorism och kriminalitet
  • arbeta för att deltagande i en terroristorganisation kriminaliseras så snart som möjligt
  • återkomma till riksdagen med förslag som innebär att sanktionsavgifter införs i säkerhetsskyddslagen
  • tillsätta en ny utredning som får i uppdrag att föreslå skärpningar av straffen för terroristbrott.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om samverkan mellan myndigheter, kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation, sanktionsbestämmelser kopplade till säkerhetsskyddslagen, hanteringen av situationer där verkställighetshinder föreligger och skärpta straff för terroristbrott. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 15 under punkt 19, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-20
Justering: 2021-05-27
Trycklov: 2021-06-03
Reservationer 22
Betänkande 2020/21:JuU29

Alla beredningar i utskottet

2021-05-20, 2021-04-29, 2021-04-15

Hårdare straff för terrorism och kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer föreslås (JuU29)

Justitieutskottet har behandlat cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som handlar om terrorism. I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör

  • ge Polismyndigheten, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag att samverka och genomföra gemensamma kontroller för att bekämpa terrorism och kriminalitet
  • arbeta för att deltagande i en terroristorganisation kriminaliseras så snart som möjligt
  • återkomma till riksdagen med förslag som innebär att sanktionsavgifter införs i säkerhetsskyddslagen
  • överväga hur situationer där personer som utgör säkerhetshot och som inte kan utvisas ska hanteras, samt på vilket sätt samhället ska kunna skydda sig mot sådana personer
  • tillsätta en ny utredning som får i uppdrag att föreslå skärpningar av straffen för terroristbrott.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-09
Debatt i kammaren: 2021-06-10
4

Beslut

Beslut: 2021-06-10
27 förslagspunkter, 21 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om samverkan mellan myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3030 av Kristina Axén Olin (M) yrkande 1 och

2020/21:3217 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (S, V, MP)

2. Möjlighet att dela information mellan myndigheter och kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3030 av Kristina Axén Olin (M) yrkande 2.

3. Förebyggande arbete på lokal nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3277 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 2 (M, KD, L)

4. Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:642 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 3 (SD)

5. Förbud mot rasistiska organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2128 av Denis Begic m.fl. (S).

6. Förbud mot terroristorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2876 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4.

7. Utvidgad kriminalisering av samröre med en terroristorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:642 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 14 och

2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 4 (M, SD, KD)

8. Kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på kriminalisering av deltagande i terroristorganisationers verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:642 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 15 och

2020/21:3304 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (S, V, MP)

9. Kriminalisering av deltagande i andra våldsbejakande organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3304 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 42 14 0 293


10. Olovlig kårverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3277 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 7 (L)

11. Terrorklassning av Antifascistisk aktion (Afa)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:75 av Björn Söder (SD).

12. Terrorklassning av Hizbullah

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 40.

Reservation 8 (KD)

13. Sanktionsbestämmelser i säkerhetsskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om ett sanktionsavgifter kopplat till säkerhetsskyddslagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (S, V, MP)

14. Skärpta straff för brott mot LSU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:637 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 10 (SD)

15. Förvar i enlighet med europeiska riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 55.

Reservation 11 (M, C, KD, L)

16. Brott mot anmälningsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 56.

Reservation 12 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 34 22 0 293


17. En bredare tillämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 55.

Reservation 13 (L)

18. Avhjälpande av verkställighetshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:637 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 46 10 0 293


19. Situationer där det finns verkställighetshinder

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om hanteringen av situationer där verkställighetshinder föreligger och tillkännager detta för regeringen
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3304 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 15 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 28 1 293


20. Utredning av återvändare för brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3277 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 16 (L)

21. Omhändertagande av återvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:642 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18 och

2020/21:2876 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 17 (SD)

22. Skärpta straff för terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till skärpta straff för terroristbrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:642 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 16,

2020/21:3277 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4 och

2020/21:3304 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 18 (S, V, MP)

23. Offentlig uppmaning till terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:642 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2020/21:3304 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 19 (M, SD, KD)

24. Anskaffande och innehav av terroristbrottsinstruktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3304 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 20 (M, KD)

25. Utländsk finansiering av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 21 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 42 14 0 293


26. Överenskommelsen om åtgärder mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3277 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 22 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 47 8 0 294


27. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.