Terrorism

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU29

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Nej till motioner om terrorism (JuU29)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar om terrorism och bland annat förebyggande arbete, återvändare, samt finansiering av terrorism. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna eftersom arbete redan pågår i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Nej till motioner om terrorism (JuU29)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar om terrorism och bland annat förebyggande arbete, återvändare, samt finansiering av terrorism. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna eftersom arbete redan pågår i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter

1. Samverkan mellan myndigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3636 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 3 och

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 1 (M)

2. Kunskap och vägledning för arbetet mot extremism

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 2 (M, L)

3. CVE:s arbete mot våldsbejakande extremism

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 42.

Reservation 3 (M, L, MP)

4. Förebyggande arbete på lokal nivå

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 4 (L)

5. Nationellt avhopparprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 43.

Reservation 5 (MP)

6. Säkerhetspolisens resurser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 39.

7. Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2526 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 6 (SD)

8. Utländskt ägande i svensk infrastruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 7 (KD, MP)

9. Förbud mot terroristorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:297 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1 och

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 40.

Reservation 8 (MP)

10. Deltagande i våldsbejakande organisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 9 (M, SD, KD)

11. Deltagande i rasistiska organisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3793 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 10 (M)

12. Kartläggning av återvändare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 11 (M, L)

13. Brottsutredning av återvändare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 12 (L)

14. Häktning av återvändare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:297 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2 och

2021/22:2526 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 13 (SD)

15. Barn till personer som reser till ett annat land för terrorism

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 16.

Reservation 14 (KD, L)

16. Indraget stöd vid deltagande i krig

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3136 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).

17. Anskaffande och innehav av terroristbrottsinstruktioner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 15 (M, KD)

18. Propaganda för terrorism

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2526 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 16 (M, SD, KD)

19. EU-gemensam lista på hatpredikanter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3789 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 17 (M)

20. Myndigheters kapacitet att förhindra finansiering av terrorism

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 41.

Reservation 18 (MP)

21. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.