Tidningen Riksdag & Departement

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Riksdagsförvaltningen upphör att ge ut tidningen Riksdag & Departement (KU33)

Riksdagsförvaltningen upphör att ge ut tidningen Riksdag & Departement. Tidningen skildrar den politiska processen och beslutsfattandet i riksdagen, regeringen och EU.

Riksdagsstyrelsen har lämnat ett förslag som konstitutionsutskottet har behandlat. I förslaget framhåller styrelsen att medievanorna och medielandskapet har förändrats sedan tidningen Riksdag & Departement grundades 1975 och att det i dag finns fler vägar att hitta information. Den tekniska utvecklingen har också påverkat tidningens ekonomiska förutsättningar genom att antalet prenumeranter och annonsförsäljningen har minskat. Riksdagsstyrelsen anser också att granskningen och analysen av riksdagens beslut i första hand bör göras av medier som är oberoende från riksdagen. Därför föreslår riksdagsstyrelsen att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-04-29
Betänkande publicerat: 2014-04-29
Trycklov: 2014-04-29
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:KU33

Alla beredningar i utskottet

2014-04-15, 2014-04-08, 2014-03-25

Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement (KU33)

Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement. Tidningen skildrar den politiska processen och beslutsfattandet i riksdagen, regeringen och EU.

Riksdagsstyrelsen har lämnat ett förslag som konstitutionsutskottet har behandlat. I förslaget framhåller styrelsen att medievanorna och medielandskapet har förändrats sedan tidningen Riksdag & Departement grundades 1975 och att det i dag finns fler vägar att hitta information. Den tekniska utvecklingen har också påverkat tidningens ekonomiska förutsättningar genom att antalet prenumeranter och annonsförsäljningen har minskat. Riksdagsstyrelsen anser också att granskningen och analysen av riksdagens beslut i första hand bör göras av medier som är oberoende från riksdagen. Därför föreslår riksdagsstyrelsen att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-06
Debatt i kammaren: 2014-05-07
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
6 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagsförvaltningens utgivning av tidningen Riksdag & Departement

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar med anledning av riksdagsstyrelsens framställning att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2013/14:RS1 och avslår motionerna 2013/14:K13 och 2013/14:K14 yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M98009
MP02104
FP17007
C20003
SD17012
V01900
KD18001
Totalt26640142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Riksdagsförvaltningens utgivning av tidningen Riksdag & Departement

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar med anledning av riksdagsstyrelsens framställning att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement.


Reservation 1 (MP, V)

2. Försäljning av tidningen Riksdag & Departement

Utskottets förslag:

Reservation 2 (MP)

2. Försäljning av tidningen Riksdag & Departement

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K14 yrkande 2.

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M98009
MP02104
FP17007
C20003
SD18002
V19000
KD18001
Totalt28621042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förbättrad information via riksdagens webbplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K14 yrkande 3.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M98009
MP02104
FP17007
C20003
SD18002
V19000
KD18001
Totalt28621042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förbättrad information via riksdagens webbplats

Utskottets förslag:

Reservation 3 (MP)