Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1999/2000:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Tidsbegränsade uppehållstillstånd med anledning av läget i Kosovo (SfU4)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för sitt beslut att i en förordning bevilja personer som flytt från provinsen Kosovo tidsbegränsade uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd i Sverige beviljades ursprungligen för en period om elva månader. Med anledning av det ändrade läget i Kosovoprovinsen beslutade regeringen att den första tillståndsperioden ska vara längst t.o.m. den 30 april 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-12
Justering: 1999-10-21
Betänkande 1999/2000:SfU4

Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden (SfU4)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redogjort för sitt beslut att i en förordning bevilja personer som flytt från provinsen Kosovo tidsbegränsade uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd i Sverige beviljades ursprungligen för en period om 11 månader. Med anledning av det ändrade läget i Kosovoprovinsen beslutade regeringen att den första tillståndsperioden ska vara längst t.o.m. den 30 april 2000. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-11-03
4

Beslut

Beslut: 1999-11-03

Protokoll med beslut