Tidsbegränsande bygglov för bostäder

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2017

Beslut

Det ska bli enklare att ge tidsbegränsade bygglov för bostäder (CU21)

För att möta bostadsbristen i Sverige ska det bli enklare att ge tidsbegränsat bygglov för bostäder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Behovet av nya bostäder är stort i många kommuner. I dag krävs det att behovet är tillfälligt för att ett tidsbegränsat bygglov ska ges. Med de nya reglerna bedöms i stället om platsen kan återställas efteråt. Ändringarna ger också kommunerna möjlighet att använda sin mark mer effektivt. Det tidsbegränsade bygglovet får ges för sammanlagt högst 15 år.

Avsikten med förslaget är att tillfälliga bostäder ska kunna byggas när behovet är mycket stort. Utgångspunkten är dock fortfarande att bostadsbristen på sikt ska lösas genom permanent byggande. Den nya bestämmelsen ska gälla från den 1 maj 2017 till och med den 1 maj 2023.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen bifaller propositionen och avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-03-30
Reservationer 4
Betänkande 2016/17:CU21

Det ska bli enklare att ge tidsbegränsade bygglov för bostäder (CU21)

För att möta bostadsbristen i Sverige ska det bli enklare att ge tidsbegränsat bygglov för bostäder. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Behovet av nya bostäder är stort i många kommuner. I dag krävs det att behovet är tillfälligt för att ett tidsbegränsat bygglov ska ges. Med de nya reglerna bedöms i stället om platsen kan återställas efteråt. Ändringarna ger också kommunerna möjlighet att använda sin mark mer effektivt. Det tidsbegränsade bygglovet får ges för sammanlagt högst 15 år.

Avsikten med förslaget är att tillfälliga bostäder ska kunna byggas när behovet är mycket stort. Utgångspunkten är dock fortfarande att bostadsbristen på sikt ska lösas genom permanent byggande. Den nya bestämmelsen ska gälla från den 1 maj 2017 till och med den 1 maj 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-05
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:137 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 264 40 0 45


2. Regleringens giltighetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3646 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 1 och

2016/17:3651 av Ola Johansson (C).

Reservation 2 (M, C)
Reservation 3 (V)

3. Uppföljning av regleringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3646 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 39 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 285 19 0 45