Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2021

Beslut

Regeringen får besluta om nya regler för kommuners handläggning av förnybar el och energi (NU27)

Regeringen får besluta om nya regler för dels tidsfrister för kommuners handläggning av anläggningar som producerar förnybar el, dels kommuners medverkan i arbetet med kontaktpunkter för ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi. Syftet med de nya reglerna är att underlätta den administrativa processen och främja förnybar energi. Det är även möjligt för Elsäkerhetsverket att ta ut en avgift för arbete kring störningsfri el. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om detta. De nya reglerna kommer bland annat från ett EU-direktiv och börjar gälla den 15 juli 2021.

Riksdagen riktade samtidigt ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att även elnät som kräver tillstånd av Energimarknadsinspektionen bör omfattas av de nya reglerna om tidsfrister och kontaktpunkt. En skyndsam utbyggnad av elnätet behövs för att inte bromsa klimatomställningen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-20

Regeringen får besluta om nya regler för kommuners handläggning av förnybar el och energi (NU27)

Regeringen vill kunna besluta om nya regler för dels tidsfrister för kommuners handläggning av anläggningar som producerar förnybar el, dels kommuners medverkan i arbetet med kontaktpunkter för ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi. Syftet med de nya reglerna är att underlätta den administrativa processen och främja förnybar energi. Det bör även bli möjligt för Elsäkerhetsverket att ta ut en avgift för arbete kring störningsfri el. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta. De nya reglerna kommer bland annat från ett EU-direktiv och föreslås börja gälla den 15 juli 2021.

Utskottet föreslår också att riksdagen samtidigt riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att även elnät som kräver tillstånd av Energimarknadsinspektionen bör omfattas av de nya reglerna om tidsfrister och kontaktpunkt. En skyndsam utbyggnad av elnätet behövs för att inte bromsa klimatomställningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.