Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1999

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1999

Beslut

Tilläggsbudget för budgetåret 1999 (FiU27)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget för budgetåret 1999. Anslagen ökar med totalt till ca 656 miljoner kronor. Minskningarna av 1999 års anslag uppgår totalt till ca 685 miljoner kronor. Minskningarna till följd av indragningar av anslagsbehållningar uppgår till 39 miljoner kronor. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag (s), ett tillkännagivande till regeringen om de närmare villkoren för det förstärkta anställningsstödet vid anställning av personer med mycket långa inskrivningstider. T.ex. bör inte avbrott i arbetslösheten på grund av kortare tillfälliga arbeten få leda till att den arbetslöse utestängs från möjligheten att omfattas av det förstärkta anställningsstödet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Tilläggsbudget för budgetåret 1999 (FiU27)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om tilläggsbudget för budgetåret 1999. Förslaget till ökningar av anslag uppgår totalt till ca 656 miljoner kronor. Minskningarna av 1999 års anslag uppgår totalt till ca 685 miljoner kronor. Minskningarna till följd av indragningar av anslagsbehållningar uppgår till 39 miljoner kronor. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s), att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om de närmare villkoren för det förstärkta anställningsstödet vid anställning av personer med mycket långa inskrivningstider. Utskottet framhåller bl.a. att avbrott i arbetslösheten på grund av kortare tillfälliga arbeten inte får leda till att den arbetslöse utestängs från möjligheten att omfattas av det förstärkta anställningsstödet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.