Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1999

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 1999

Beslut

Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1999 (FiU11)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999. Beslutet innebär en ökning av tillgängliga medel med drygt 8 miljarder kronor och berör 65 anslag inom 18 utgiftsområden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-26
Justering: 1999-11-04
Betänkande 1999/2000:FiU11

Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1999 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999. Förslaget innebär en ökning av tillgängliga medel med drygt 8 miljarder kronor och berör 65 anslag inom 18 utgiftsområden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-11-18
4

Beslut

Beslut: 1999-11-18

Protokoll med beslut