Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 oktober 2007

Beslut

Sanktioner mot Iran (UU3)

Riksdagen godkände regeringens beslut om sanktioner mot Iran. Sanktionerna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel med mera från Iran. De innebär också förbud mot att sälja eller tillhandahålla viss materiel och teknik, visst tekniskt eller finansiellt bistånd, vissa förmedlingstjänster och vissa investeringar utan tillstånd när det krävs ett sådant tillstånd enligt EG-förordningarna. De innebär även ett förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär utrustning till Iran. De flesta av sanktionerna är tvingande för FN:s medlemsstater. För att genomföra dem i EU har ministerrådet antagit två gemensamma ståndpunkter. Genom riksdagens godkännande kan Sverige tillämpa sanktionerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2006/07:132. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-18
Justering: 2007-10-25
Betänkande publicerat: 2007-10-25
Trycklov: 2007-10-25
Betänkande 2007/08:UU3

Sanktioner mot Iran (UU3)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens beslut om sanktioner mot Iran. Sanktionerna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel med mera från Iran. De innebär också förbud mot att sälja eller tillhandahålla viss materiel och teknik, visst tekniskt eller finansiellt bistånd, vissa förmedlingstjänster och vissa investeringar utan tillstånd när det krävs ett sådant tillstånd enligt EG-förordningarna. De innebär även ett förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär utrustning till Iran.

De flesta av sanktionerna är tvingande för FN:s medlemsstater. För att genomföra dem i EU har ministerrådet antagit två gemensamma ståndpunkter. Genom riksdagens godkännande kan Sverige tillämpa sanktionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-10-31
4

Beslut

Beslut: 2007-10-31
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av sanktioner mot Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förordnande den 6 september 2007 om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:132 och avslår motion 2007/08:U303 yrkandena 1 och 2.