Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Utrikesutskottets bet 2011/12:UU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2012

Beslut

Sverige genomför sanktioner mot Libyen (UU18)

Riksdagen godkände regeringens beslut från den 15 mars 2012 om att tillämpa sanktionslagen i fråga om Libyen. Regeringens beslut innebär att Sverige ska genomföra de sanktioner mot Libyen som FN och EU har antagit. För att regeringens beslut ska träda i kraft krävdes riksdagens godkännande.

Sanktionerna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel från Libyen. Det ska även vara förbjudet att leverera, sälja eller överföra vapen och annan militär utrustning till Libyen eller att transportera sådan utrustning genom Sverige till Libyen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-04-24
Justering: 2012-04-26
Betänkande publicerat: 2012-04-27
Trycklov: 2012-04-27
bet 2011/12:UU18

Sverige genomför sanktioner mot Libyen (UU18)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens beslut från den 15 mars 2012 om att tillämpa sanktionslagen i fråga om Libyen. Regeringens beslut innebär att Sverige ska genomföra de sanktioner mot Libyen som FN och EU har antagit. För att regeringens beslut ska träda i kraft krävs riksdagens godkännande.

Sanktionerna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel från Libyen. Det ska även vara förbjudet att leverera, sälja eller överföra vapen och annan militär utrustning till Libyen eller att transportera sådan utrustning genom Sverige till Libyen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-09
4

Beslut

Beslut: 2012-05-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av sanktioner mot Libyen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förordnande den 15 mars 2012 om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:128.