Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU17

Planerat beslutsdatum: 25 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 21 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-02-09
Trycklov: 2021-02-19
Betänkande 2020/21:SkU17
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25