Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)

Det kan bli svårare att få stanna och bo i Sverige

Under hösten 2015
kom det väldigt många
asyl-sökande människor
till Sverige.

Asyl-sökande kallas man
om man lämnar sitt land
och ansöker om skydd
i ett annat land.

Sverige tog emot
väldigt många fler asyl-sökande
än andra länder i EU.

Att så många söker asyl i Sverige
kostar mycket pengar.

Nu har riksdagen bestämt
att asyl-sökande
bara får stanna och bo i Sverige
under en viss tid.

Asyl-sökande som är flyktingar
får stanna i Sverige i tre år.

Asyl-sökande som behöver skydd
av annan anledning.
får stanna i 13 månader.
Skälen måste vara tillräckligt starka
för att någon ska få stanna.

När tiden som de får stanna
har gått ut
kan de asyl-sökande
få fortsätta att stanna
om Sverige fortfarande tycker
att de behöver skydd.

En asyl-sökande som har fått jobb
kan också få fortsätta
att stanna i Sverige.

Asyl-sökande som är barn
och fått stanna i Sverige
under en period
kan i en del fall
sen få fortsätta
att stanna i Sverige
utan tids-gräns.

De nya reglerna gäller inte
barn och barnfamiljer
som sökt asyl före den 25 november 2015.

Reglerna gäller
från den 20 juli 2016.

 

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Riksdagen sa ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Kvotflyktingar är ett visst antal personer som Sverige tar emot varje år och är något som FN:s flyktingkommissariat UNHCR föreslår. Urvalet av dessa personer bör ske på samma sätt som idag.

Den nya lagen ska gälla i tre år och börjar att gälla den 20 juli 2016. De nya reglerna gäller inte asylansökningar från barn och barnfamiljer som registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om vidarebosättning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt vill utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Kvotflyktingar är ett visst antal personer som Sverige tar emot varje år och är något som FN:s flyktingkommissariat UNHCR föreslår. Urvalet av dessa personer bör ske på samma sätt som idag, tycker utskottet.

Den nya lagen föreslås gälla i tre år och börjar, om riksdagen säger ja, att gälla den 20 juli 2016. De nya reglerna ska inte gälla asylansökningar från barn och barnfamiljer som registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.