Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)

Det kan bli svårare att få stanna och bo i Sverige

Under hösten 2015
kom det väldigt många
asyl-sökande människor
till Sverige.

Asyl-sökande kallas man
om man lämnar sitt land
och ansöker om skydd
i ett annat land.

Sverige tog emot
väldigt många fler asyl-sökande
än andra länder i EU.

Att så många söker asyl i Sverige
kostar mycket pengar.

Nu har riksdagen bestämt
att asyl-sökande
bara får stanna och bo i Sverige
under en viss tid.

Asyl-sökande som är flyktingar
får stanna i Sverige i tre år.

Asyl-sökande som behöver skydd
av annan anledning.
får stanna i 13 månader.
Skälen måste vara tillräckligt starka
för att någon ska få stanna.

När tiden som de får stanna
har gått ut
kan de asyl-sökande
få fortsätta att stanna
om Sverige fortfarande tycker
att de behöver skydd.

En asyl-sökande som har fått jobb
kan också få fortsätta
att stanna i Sverige.

Asyl-sökande som är barn
och fått stanna i Sverige
under en period
kan i en del fall
sen få fortsätta
att stanna i Sverige
utan tids-gräns.

De nya reglerna gäller inte
barn och barnfamiljer
som sökt asyl före den 25 november 2015.

Reglerna gäller
från den 20 juli 2016.

 

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Riksdagen sa ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Kvotflyktingar är ett visst antal personer som Sverige tar emot varje år och är något som FN:s flyktingkommissariat UNHCR föreslår. Urvalet av dessa personer bör ske på samma sätt som idag.

Den nya lagen ska gälla i tre år och börjar att gälla den 20 juli 2016. De nya reglerna gäller inte asylansökningar från barn och barnfamiljer som registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om vidarebosättning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-24
Justering: 2016-06-14
Trycklov: 2016-06-15
Reservationer 18
Betänkande 2015/16:SfU16

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt vill utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Kvotflyktingar är ett visst antal personer som Sverige tar emot varje år och är något som FN:s flyktingkommissariat UNHCR föreslår. Urvalet av dessa personer bör ske på samma sätt som idag, tycker utskottet.

Den nya lagen föreslås gälla i tre år och börjar, om riksdagen säger ja, att gälla den 20 juli 2016. De nya reglerna ska inte gälla asylansökningar från barn och barnfamiljer som registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-17
Debatt i kammaren: 2016-06-20
4

Beslut

Beslut: 2016-06-21
15 förslagspunkter, 9 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1 och

2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) yrkande 1.

Reservation 1 (C, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 17 4 0 4
C 0 20 1 1
V 0 20 0 1
L 0 1 15 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 240 45 30 34


2. Ikraftträdande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

3. Migrationsöverenskommelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) yrkande 2 och

2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 3 (C, L)

4. Vidarebosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att nuvarande ordning för urval av kvotflyktingar till Sverige ska gälla även fortsättningsvis och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 6,

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 11 och

2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

5. Ändringar i utlänningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 2 och 8 samt

2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 7
SD 0 0 40 8
MP 21 0 0 4
C 4 0 17 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 147 77 91 34


6. Tidsbegränsade uppehållstillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) yrkande 3 i denna del,

2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 5 och

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 7 (C, L, KD)

7. Övrig skyddsbehövande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 8 (C, L)

8. Barn och barnfamiljer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) yrkande 3 i denna del.

Reservation 9 (C)

9. Inskränkning av rätt till familjeåterförening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige i de delar det avser 6 och 7 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:174 punkt 1 i denna del och avslår motion

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 10 (C, KD)

10. Familjeåterförening för barnfamiljer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 11 (C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 2 7
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 17 4 0 4
C 0 20 1 1
V 0 0 20 1
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 238 54 23 34


11. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) yrkande 4 och

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 12 (C, KD)

12. Uppehållstillstånd vid synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige i de delar det avser 11, 12 och 18 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:174 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 3 och

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 13 (C, L, KD)
Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 0 40 8
MP 17 4 0 4
C 0 20 1 1
V 0 0 20 1
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 200 54 61 34


13. Försörjning som förutsättning för permanent uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 3-5 och

2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 15 (M, C)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 1 0 76 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 0 21 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 144 40 131 34


14. Anställningstidens längd vid permanent uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 18 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 4 0 17 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 224 54 37 34


15. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 9 och 12,
2. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
3. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:174 punkterna 1 i denna del, 2 och 3.