Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Ja till tillfälliga ändringar i smittskyddslagen (SoU20)

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset.  Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det införs bestämmelser i smittskyddslagen som innebär att regeringen, inom grundlagens ramar, får rätt att utfärda vissa föreskrifter om särskilda åtgärder. Föreskrifterna kan till exempel gälla tillfällig nedstängning av exempelvis köpcentrum och restauranger. Om regeringen utfärdar någon av föreskrifterna ska de i varje enskilt fall omedelbart prövas av riksdagen. Riksdagen föreslår också ett förtydligande tillägg som innebär att regeringen endast får utfärda föreskrifterna om det inte går att vänta på riksdagens beslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Med ett tillägg till den föreslagna lagtexten.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Ja till tillfälliga ändringar i smittskyddslagen (SoU20)

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det införs bestämmelser i smittskyddslagen som innebär att regeringen, inom grundlagens ramar, får rätt att utfärda vissa föreskrifter om särskilda åtgärder. Föreskrifterna kan till exempel gälla tillfällig nedstängning av exempelvis köpcentrum och restauranger. Om regeringen utfärdar någon av föreskrifterna ska de i varje enskilt fall omedelbart prövas av riksdagen. Riksdagen föreslår också ett förtydligande tillägg som innebär att regeringen endast får utfärda föreskrifterna om det inte går att vänta på riksdagens beslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.