Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2022

Beslut

Ja till tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna (JuU21)

Kriminalvården ska få rätt att besluta om tillfälligt omhändertagande av den som bryter mot villkoren som gäller under villkorlig frigivning eller efter en dom om skyddstillsyn. Det anser regeringen och riksdagen sa ja till förslaget.

Kriminalvårdens beslut ska börja gälla omedelbart, och övervakningsnämnden ska senast dagen därpå pröva om beslutet ska fortsätta att gälla.

Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ja till tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna (JuU21)

Kriminalvården ska få rätt att besluta om tillfälligt omhändertagande av den som bryter mot villkoren under en villkorlig frigivning eller efter en dom om skyddstillsyn. Det anser regeringen och justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Enligt regeringens förslag ska Kriminalvårdens beslut gälla omedelbart, och övervakningsnämnden ska senast dagen därpå pröva om beslutet ska fortsätta att gälla.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 oktober 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.