Tillsyn över fastighetsmäklare m.m.

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 januari 2008

Beslut

Tillsyn över fastighetsmäklare (CU5)

Riksdagen vidtar inte några åtgärder med anledning av Riksrevisionens framställning om tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas möjligheter till tvistlösning. Riksrevisionen föreslår bland annat att riksdagen ska begära att regeringen ser över dokumentationskraven i fastighetsmäklarlagen i syfte att minska antalet tvister mellan konsumenter och mäklare. Skälet är att det pågår utredningsarbete och att regeringen och Fastighetsmäklarnämnden har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-30
Justering: 2007-12-11
Betänkande publicerat: 2007-12-19
Trycklov: 2007-12-17
Betänkande 2007/08:CU5

Tillsyn över fastighetsmäklare (CU5)

Civilutskottet förslår att riksdagen inte vidtar några åtgärder med anledning av Riksrevisionens framställning om tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas möjligheter till tvistlösning. Riksrevisionen föreslår bland annat att riksdagen ska begära att regeringen ser över dokumentationskraven i fastighetsmäklarlagen i syfte att minska antalet tvister mellan konsumenter och mäklare. Utskottet hänvisar till att det pågår utredningsarbete och att regeringen och Fastighetsmäklarnämnden har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-01-23
4

Beslut

Beslut: 2008-01-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillsyn över fastighetsmäklare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS3 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2007/08:C221 yrkande 2 och 2007/08:C237.