Tillträde till högre utbildning m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1995/96:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.