Tillträde till högre utbildning m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1995/96:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1996-05-09
Betänkande 1995/96:UbU11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-05-23
4

Beslut

Beslut: 1996-05-23

Protokoll med beslut