Titel saknas

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2004

Beslut

Bättre kontroll av djurskyddet (MJU14)

Kommunerna och länsstyrelserna har inte tillräckligt med resurser för att klara av kontrollen av djurskyddet. Riksdagen vill därför att regeringen undersöker hur resurserna kan öka och om arbetsuppgifterna behöver ändras. Riksdagen har också synpunkter på kommunernas avgifter för djurskyddet och vill att djurskyddet i landet samordnas bättre.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till revisorernas förslag. Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 90 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-25
Justering: 2004-04-20
Betänkande publicerat: 2004-04-27
Trycklov: 2004-04-27
Reservationer 32
Betänkande 2003/04:MJU14

Bättre kontroll av djurskyddet (MJU14)

Kommunerna och länsstyrelserna har inte tillräckligt med resurser för att klara av kontrollen av djurskyddet. Miljö- och jordbruksutskott vill därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att undersöka hur resurserna kan öka och om arbetsuppgifterna behöver ändras. Utskottet har också synpunkter på kommunernas avgifter för djurskyddet och vill att djurskyddet i landet samordnas bättre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-05
4

Beslut

Beslut: 2004-05-06
30 förslagspunkter, 25 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förhållandet mellan tillsynsmyndigheternas resurser och uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om förhållandet mellan tillsynsmyndigheternas resurser och uppgifter.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om förhållandet mellan tillsynsmyndigheternas resurser och uppgifter.
Därmed bifaller riksdagen förslag 2003/04:RRS1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:MJ33 yrkandena 1, 4 och 7 i denna del, 2003/04:MJ34 yrkande 1 i denna del och 2003/04:MJ35 yrkande 1 i denna del.

2. Tillsynens finansiering genom kommunala avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om tillsynens finansiering genom kommunala avgifter.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om tillsynens finansiering genom kommunala avgifter.
Därmed bifaller riksdagen förslag 2003/04:RRS1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:MJ33 yrkandena 3 och 7 i denna del, 2003/04:MJ34 yrkandena 1 i denna del och 2, 2003/04:MJ35 yrkandena 1 i denna del och 8 och 2003/04:MJ36 yrkandena 1 och 2 i denna del.

3. Behovet av förbättrad samordning och styrning av djurskyddstillsynen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om behovet av förbättrad samordning och styrning av djurskyddstillsynen.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om behovet av förbättrad samordning och styrning av djurskyddstillsynen.
Därmed bifaller riksdagen förslag 2003/04:RRS1 i denna del och avslår motionerna 2002/03:MJ429 yrkande 9, 2002/03:MJ487 yrkande 23, 2003/04:MJ33 yrkandena 2, 5 och 7, 2003/04:MJ34 yrkande 1, 2003/04:MJ35 yrkandena 1, 4 och 9, 2003/04:MJ36 yrkande 2 i denna del, 2003/04:MJ363 och 2003/04:MJ367 yrkande 18.

4. Vissa samordningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ454 yrkande 1, 2003/04:MJ35 yrkande 3, 2003/04:MJ37 yrkandena 3 och 4 och 2003/04:MJ402 yrkande 1.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

5. Utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ422 yrkande 8, 2003/04:MJ35 yrkande 6 och 2003/04:MJ37 yrkandena 5 och 6.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (mp)

6. Allmänna djurskyddspolitiska frågor och lagstiftningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ322, 2002/03:MJ386 yrkandena 1 och 11, 2002/03:MJ422 yrkande 4, 2002/03:MJ487 yrkande 18, 2002/03:MJ488 yrkandena 1 och 3, 2002/03:MJ490 yrkande 1, 2003/04:MJ37 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ221 yrkande 1, 2003/04:MJ272 yrkandena 1-3, 2003/04:MJ381 och 2003/04:MJ402 yrkande 7.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m47008
c19003
fp44103
kd28005
v52167
mp01304
-0000
Totalt271161646

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Allmänna internationella djurskyddsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ256 yrkande 3, 2002/03:MJ284, 2003/04:MJ35 yrkande 2, 2003/04:MJ256 yrkande 3, 2003/04:MJ271 yrkandena 1-3 och 2003/04:MJ399 yrkande 40.

Reservation 7 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c19003
fp04602
kd28005
v24006
mp13004
-0000
Totalt26146042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Skärpning av EU:s djurskyddsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ487 yrkande 19.

Reservation 8 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m450010
c01903
fp04602
kd02805
v24006
mp13004
-0000
Totalt21293044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Djurhållning och djurskötsel i allmänhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ242, 2002/03:MJ490 yrkandena 9 och 17 och 2003/04:MJ382 yrkande 1.

Reservation 9 (mp)

10. Djurtransporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U324 yrkande 8, 2002/03:MJ256 yrkande 2, 2002/03:MJ386 yrkandena 2-7, 2002/03:MJ422 yrkandena 5-7, 2002/03:MJ424 yrkande 18 i denna del, 2002/03:MJ487 yrkandena 20 och 21, 2002/03:MJ490 yrkande 19, 2003/04:MJ221 yrkande 2, 2003/04:MJ256 yrkande 2, 2003/04:MJ367 yrkandena 3 och 5 och 2003/04:MJ431 yrkande 6.

Reservation 10 (v, mp)

11. Slakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ306, 2002/03:MJ347, 2002/03:MJ386 yrkande 16, 2002/03:MJ454 yrkande 2, 2002/03:MJ487 yrkande 22, 2002/03:MJ490 yrkande 18 och 2003/04:MJ382 yrkande 2.

Reservation 11 (c, fp, kd)
Reservation 12 (mp)

12. Höns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ350, 2002/03:MJ386 yrkande 12, 2002/03:MJ454 yrkande 5, 2002/03:MJ459 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ490 yrkandena 14-16 och 2003/04:MJ301 yrkande 1.

Reservation 13 (mp)

13. Slaktkycklingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ277 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ351 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ386 yrkande 13, 2002/03:MJ454 yrkande 3, 2002/03:MJ490 yrkande 13, 2003/04:MJ301 yrkande 2, 2003/04:MJ331 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:MJ402 yrkande 6.

Reservation 14 (v)
Reservation 15 (mp)

14. Grisar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ386 yrkandena 9 och 10, 2002/03:MJ454 yrkande 4, 2002/03:MJ490 yrkandena 6 och 7, 2003/04:MJ300 yrkande 1 och 2003/04:MJ367 yrkande 6.

Reservation 16 (mp)

15. Nötkreatur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ283, 2002/03:MJ386 yrkandena 14 och 15, 2002/03:MJ454 yrkande 6, 2002/03:MJ490 yrkandena 8 och 10-12 och 2003/04:MJ300 yrkandena 2 och 3.

Reservation 17 (mp)

16. Hästar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ365, 2002/03:MJ386 yrkande 8 och 2003/04:MJ385 yrkandena 1 och 2.

Reservation 18 (mp)

17. Hundar och katter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ265 yrkandena 1-3, det senare i denna del, 2002/03:MJ362 yrkandena 1-3, 2002/03:MJ477, 2003/04:MJ323 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ348, 2003/04:MJ371 yrkandena 1-3, 2003/04:MJ402 yrkandena 3-5, 2003/04:MJ441, 2003/04:MJ442, 2003/04:MJ443 och 2003/04:MJ448.

Reservation 19 (v)

18. Uppfödning av pälsdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ235, 2002/03:MJ243, 2002/03:MJ272 yrkande 1, 2002/03:MJ286 yrkande 1, 2002/03:MJ299, 2002/03:MJ318, 2002/03:MJ335, 2002/03:MJ455, 2002/03:MJ475, 2002/03:MJ485, 2003/04:Ju315 yrkande 3, 2003/04:MJ299 yrkande 1, 2003/04:MJ367 yrkande 8, 2003/04:MJ383 och 2003/04:MJ473 yrkande 17.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)
Reservation 21 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04708
c01903
fp14412
kd02805
v24006
mp12014
-0000
Totalt167138242

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Hund- och kattskinn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ476 och 2003/04:MJ405 yrkandena 1 och 2.

Reservation 22 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280214
m47008
c18103
fp44103
kd28005
v24006
mp01304
-0000
Totalt28915243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Övriga pälsdjursfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ272 yrkandena 2 och 3, 2002/03:MJ286 yrkande 2 och 2003/04:MJ299 yrkandena 2 och 3.

21. Djur i nöjesbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ252 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ287, 2002/03:MJ341 yrkandena 1-3, 2002/03:MJ373, 2002/03:MJ414 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ439 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ458, 2002/03:MJ462 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ490 yrkandena 33 och 34, 2003/04:MJ251 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ252 yrkandena 1-3 och 2003/04:MJ367 yrkande 16.

Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (mp)

22. Djur i pornografiska sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ479, 2002/03:MJ490 yrkande 36 och 2003/04:MJ367 yrkande 17.

Reservation 25 (kd)
Reservation 26 (mp)

23. Exotiska sällskapsdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ309, 2003/04:MJ202 och 2003/04:MJ317.

24. Xenotransplantationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ367 yrkande 15.

Reservation 27 (fp, kd)

25. Grytjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ273 yrkande 3 och 2003/04:MJ372.

Reservation 28 (v, mp)

26. Övriga djurskyddsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ490 yrkandena 21 och 22, 2003/04:MJ204 och 2003/04:MJ367 yrkandena 1 och 7.

Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (mp)

27. Veterinärväsendets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ33 yrkande 6, 2003/04:MJ35 yrkande 5, 2003/04:MJ367 yrkande 19 och 2003/04:MJ431 yrkande 8.

Reservation 31 (fp)

28. Huvudmannaskapet för försöksdjursveterinärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ230, 2003/04:MJ402 yrkande 8 och 2003/04:MJ440.

Reservation 32 (v)

29. Övriga veterinära frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ405, 2002/03:MJ424 yrkande 18 i denna del, 2003/04:MJ35 yrkande 7 och 2003/04:MJ367 yrkande 20.

30. Motioner om djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ256 yrkande 1, 2003/04:MJ270 yrkandena 1-14, 2003/04:MJ367 yrkandena 9-14, 2003/04:MJ369 yrkandena 1-3 och 2003/04:MJ463.