Titel saknas

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2004

Beslut

Skatteavtal för arbetspendlare mellan Sverige och Danmark (SkU31)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor och beslutade om de lagändringar som behövs. Syftet med det nya avtalet är att lösa problem som kan uppstå när det nordiska skatteavtalet tillämpas för personer som arbetspendlar mellan länderna. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om beskattning av anställningsinkomster, avdrag för inbetalningar till pensionsordningar och avdrag för utgifter för resor över Öresundsbron. Länderna förbinder sig också att följa ett system för utjämning mellan Sverige och Danmark av vissa skatteintäkter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skatteavtal för arbetspendlare mellan Sverige och Danmark (SkU31)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor och beslutar om de lagändringar som behövs. Syftet med det nya avtalet är att lösa problem som kan uppstå när det nordiska skatteavtalet tillämpas för personer som arbetspendlar mellan länderna. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om beskattning av anställningsinkomster, avdrag för inbetalningar till pensionsordningar och avdrag för utgifter för resor över Öresundsbron. Länderna förbinder sig också att följa ett system för utjämning mellan Sverige och Danmark av vissa skatteintäkter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.