Tjänstefel

Justitieutskottets betänkande 1988/89:JuU24

Beslutat: 1 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1989-05-16
Betänkande 1988/89:JuU24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-06-01