Tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Nej till motioner om tobaksfrågor (SoU17)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som handlar om tobaksfrågor. Totalt rör det sig om 35 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Här återfinns flera förslag som tar upp hälsoeffekterna av snus och cigaretter. Andra berör barn och ungdomars konsumtion av tobak. Beslutet motiveras i det allra flesta fall av att frågorna redan behandlats i riksdagen. Eller att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om tobaksfrågor (SoU17)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner som handlar om tobaksfrågor. Totalt rör det sig om 35 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009.

Här återfinns flera förslag som tar upp hälsoeffekterna av snus och cigaretter. Andra berör barn och ungdomars konsumtion av tobak.

Utskottets ställningstagande motiveras i det allra flesta fall av att frågorna redan behandlats i riksdagen. Eller att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.