Trafiksäkerhet m.m.

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1999

Beslut

Regeringen bör utreda fristående vägtrafikinspektion (TU9)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda inrättandet av en för vägtrafiken fristående vägtrafikinspektion. Vägtrafikinspektionen ska ha till uppgift att nå, och dela med sig av, en ökad kunskap om trafikolyckornas orsaker. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande mot bakgrund av att antalet dödade och svårt skadade i vägtrafiken åter ökar efter att kontinuerligt ha sjunkit under åren 1993-1996. Vägtrafiken saknar i dag en motsvarighet till de inspektionsmyndigheter som finns för järnvägstrafiken, sjöfarten och luftfarten.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-23
Justering: 1999-04-13
Betänkande 1998/99:TU9

Regeringen bör utreda fristående vägtrafikinspektion (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda inrättandet av en för vägtrafiken fristående vägtrafikinspektion. Vägtrafikinspektionen ska ha till uppgift att nå, och dela med sig av, en ökad kunskap om trafikolyckornas orsaker. Utskottet gör sitt ställningstagande mot bakgrund av att antalet dödade och svårt skadade i vägtrafiken åter ökar efter att kontinuerligt ha sjunkit under åren 1993-1996. Vägtrafiken saknar i dag en motsvarighet till de inspektionsmyndigheter som finns för järnvägstrafiken, sjöfarten och luftfarten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-29
4

Beslut

Beslut: 1999-05-05

Protokoll med beslut