Trafiksäkerhet

Trafikutskottets bet 2010/11:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2011

Beslut

Åtgärder för användandet av mobiler vid bilkörning (TU18)

En av de viktigaste faktorerna för att undvika olyckor vid bilkörning är förarens koncentration. Samtal i mobilen under bilkörning är enligt många undersökningar en riskfaktor. Riksdagen har därför beslutat att regeringen ska granska aktuell forskning om mobiltelefoni och trafiksäkerhet. Regeringen ska sedan, senast under 2012, återkomma till riksdagen med förslag på vilka åtgärder som krävs, eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller användandet av mobiler vid bilkörning. Den snabba tekniska utvecklingen gör det viktigt att ha ett teknikneutralt perspektiv. Av den orsaken är det viktigt att alla distraherande faktorer, till exempel SMS, uppmärksammas. I övrigt säger riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om trafiksäkerhet. Ett av de främsta skälen är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om viltstängsel, arbetsmiljön för vägarbetare och trötta bilförare. Andra motioner handlar om stopplikten vid övergångsställe, körkortsutbildningen och dubbdäck.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-15
Justering: 2011-04-05
Betänkande publicerat: 2011-04-05
Trycklov: 2011-04-05
Reservationer 10
bet 2010/11:TU18

Åtgärder för användandet av mobiler vid bilkörning (TU18)

En av de viktigaste faktorerna för att undvika olyckor vid bilkörning är förarens koncentration. Samtal i mobilen under bilkörning är enligt många undersökningar en riskfaktor. Trafikutskottet föreslår därför att riksdagen ber regeringen granska aktuell forskning om mobiltelefoni och trafiksäkerhet. Regeringen ska sedan, senast under 2012, återkomma till riksdagen med förslag på vilka åtgärder som krävs, eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller användandet av mobiler vid bilkörning. Den snabba tekniska utvecklingen gör det viktigt att ha ett teknikneutralt perspektiv. Av den orsaken är det viktigt att alla distraherande faktorer, till exempel SMS, uppmärksammas.

I övrigt föreslår trafikutskottet att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om trafiksäkerhet. Ett av de främsta skälen är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om viltstängsel, arbetsmiljön för vägarbetare och trötta bilförare. Andra motioner handlar om stopplikten vid övergångsställe, körkortsutbildningen och dubbdäck.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-13
4

Beslut

Beslut: 2011-04-14
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T411 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C) yrkande 4.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S082030
M870020
MP01906
FP16008
C14009
SD19001
V01504
KD16003
Totalt152116081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Hastighetsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 15,
2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 12-14,
2010/11:T470 av Cecilia Widegren (M),
2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 5,
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 21 och
2010/11:T510 av Per-Ingvar Johnsson (C).

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S820030
M860021
MP01906
FP16008
C14009
SD19001
V00154
KD16003
Totalt233191582

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Hastighetsbegränsningar vid skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T309 av Anna Wallén (S) och
2010/11:T382 av Anita Brodén (FP) i denna del.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S081031
M870020
MP01906
FP16008
C14009
SD19001
V01504
KD16003
Totalt152115082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Körkortsutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T326 av Marie Nordén och Maria Stenberg (båda S) och
2010/11:T336 av Staffan Danielsson och Karin Nilsson (båda C).

5. Kostnader vid körkortstagning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T299 av Jan Ericson (M) och
2010/11:T301 av Jan Ericson (M).

Reservation 4 (S)

6. Förarutbildning för moped klass I

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T267 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och
2010/11:T298 av Jan Ericson (M).

7. Blåljusförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T432 av Lars-Axel Nordell (KD).

8. Övriga körkortsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T291 av Phia Andersson m.fl. (S),
2010/11:T292 av Johan Hultberg (M),
2010/11:T337 av Staffan Danielsson och Karin Nilsson (båda C) och
2010/11:T415 av Lars Beckman (M).

Reservation 5 (S, MP, V)

9. Alkohol, droger och trötthet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T282 av Krister Örnfjäder (S),
2010/11:T411 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C) yrkande 2 och
2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 7 och 11.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S082030
M870020
MP01906
FP16008
C14009
SD19001
V01504
KD16003
Totalt152116081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Mobiltelefonanvändande vid bilkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör beakta den forskning som gjorts och görs på området för att sedan återkomma till riksdagen senast under 2012 med förslag till de åtgärder som kan erfordras, eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller mobiltelefonanvändande vid bilkörning.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2010/11:T234 av Anna SteeleKarlström (FP),
2010/11:T256 av Annicka Engblom m.fl. (M),
2010/11:T308 av Anna Wallén (S),
2010/11:T322 av Stefan Caplan (M),
2010/11:T350 av Hans Hoff (S),
2010/11:T367 av Anita Brodén och Jan Ertsborn (båda FP),
2010/11:T376 av Stina Bergström m.fl. (MP),
2010/11:T380 av Jan Lindholm (MP),
2010/11:T396 av Karin Åström m.fl. (S),
2010/11:T421 av Hillevi Larsson (S),
2010/11:T422 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (båda C),
2010/11:T436 av Arhe Hamednaca (S),
2010/11:T482 av Lotta Olsson (M),
2010/11:T495 av Ann-Christin Ahlberg (S) och
2010/11:T518 av Christer Engelhardt (S).

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S820030
M870020
MP19006
FP16008
C130010
SD01901
V15004
KD16003
Totalt24819082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Vinterdäck för personbilar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T224 av Lars Beckman (M),
2010/11:T280 av Helene Petersson i Stockaryd (S) yrkandena 1 och 2,
2010/11:T312 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2010/11:T351 av Hans Hoff (S) och
2010/11:T484 av Ulf Berg (M).

12. Reflexvästar i fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T205 av Jan Ertsborn (FP),
2010/11:T321 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),
2010/11:T359 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2010/11:T362 av Börje Vestlund (S) och
2010/11:T402 av Agneta Gille (S).

13. Registreringsskyltar på mopeder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T349 av Adnan Dibrani m.fl. (S).

14. Två-plus-ett-vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T483 av Ulf Berg (M).

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S081031
M870020
MP01906
FP15009
C14009
SD19001
V01504
KD16003
Totalt151115083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Gång- och cykelvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 9 (MP, V)

16. Trafikregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T235 av Roger Haddad (FP),
2010/11:T242 av Finn Bengtsson och Pia Hallström (båda M) och
2010/11:T300 av Jan Ericson (M).

17. Viltolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T255 av Eva Bengtson Skogsberg och Jörgen Andersson (båda M).

18. Arbetsmiljön för vägarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T274 av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (båda S).

Reservation 10 (S, MP, V)

19. Trafikmedicinska centrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T371 av Kerstin Engle (S).

20. Skolskjutsar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T382 av Anita Brodén (FP) i denna del.