Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2017

Beslut

Riksdagen vill se strategi om trafiksäkerhet (TU11)

En strategi borde tas fram för att säkerhetsställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, inklusive motorcyklister. Det anser riksdagen och vill därför att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en sådan strategi. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Riksdagen menar att en strategi behövs då det finns behov av åtgärder för att öka motorcykeltrafikens säkerhet. Till exempel bör vägräckens utformning ses över då de i dag kan utgöra en risk för motorcyklister. Riksdagen konstaterar också att antalet cykelolyckor ökar och ser därför ett behov av insatser som höjer trafiksäkerheten för cyklister.

Riksdagen sa samtidigt ja till regeringens förslag om ändringar i körkortslagen. Förändringarna innebär bland annat att svenskar inte längre kan förnya sina körkort om de bor permanent utanför Sverige. De lagändringarna som nu görs innebär att samma regler gäller oavsett om man bor inom eller utanför EES. Förändringarna innebär att den svenska lagen bättre anpassas till EU-regler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en strategi för att i det framtida trafiksäkerhetsarbetet säkerställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, däribland motorcyklister. Bifall till motionsyrkande om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-28
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-30
Reservationer 21
Betänkande 2016/17:TU11

Trafikutskottet vill se strategi om trafiksäkerhet (TU11)

En strategi borde tas fram för att säkerhetsställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, inklusive motorcyklister. Det anser trafikutskottet och vill därför att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en sådan strategi. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottet menar att en strategi behövs då det finns behov av åtgärder för att öka motorcykeltrafikens säkerhet. Till exempel bör vägräckens utformning ses över då de i dag kan utgöra en risk för motorcyklister. Trafikutskottet konstaterar också att antalet cykelolyckor ökar och ser därför ett behov av insatser som höjer trafiksäkerheten för cyklister.

Trafikutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i körkortslagen. Förändringarna innebär bland annat att svenskar inte längre kan förnya sina körkort om de bor permanent utanför Sverige. De lagändringarna som nu görs innebär att samma regler gäller oavsett om man bor inom eller utanför EES. Förändringarna innebär att den svenska lagen bättre anpassas till EU-regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-05
20 förslagspunkter, 12 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens proposition om några körkortsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:83.

2. Trafiksäkerhetsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:309 av Josef Fransson (SD) yrkande 2,

2016/17:1817 av Per Klarberg (SD),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 32,

2016/17:3060 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2016/17:3355 av Larry Söder (KD),

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 4 och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 1 0 73 10
SD 0 0 38 9
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 174 17 112 46


3. En strategi för säkrare vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en strategi för att i det framtida trafiksäkerhetsarbetet säkerställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, däribland motorcyklister, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 24.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 100 0 13
M 74 0 0 10
SD 39 0 0 8
MP 0 22 0 3
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 163 141 0 45


4. Insatser mot alkohol vid bilkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:211 av Lars-Axel Nordell (KD),

2016/17:301 av Erik Andersson (M),

2016/17:1782 av Said Abdu (L) och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 8, 11 och 29.

Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 39 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 290 13 0 46


5. Kommunikationsutrustning och körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1407 av Jimmy Ståhl (SD),

2016/17:1511 av Margareta Cederfelt (M) och

2016/17:3358 av Larry Söder (KD).

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 3 0 71 10
SD 0 39 0 8
MP 22 0 0 3
C 7 0 12 3
V 19 0 0 2
L 4 0 13 2
KD 0 0 13 3
- 0 1 0 1
Totalt 155 40 109 45


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 0 2 37 8
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 141 125 38 45


6. Hastighetsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:208 av Lisbeth Sundén Andersson (M),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 3,

2016/17:1758 av Per Klarberg (SD),

2016/17:1759 av Per Klarberg (SD),

2016/17:2061 av Edward Riedl (M) och

2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M).

Reservation 8 (SD)

7. Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1661 av Magnus Manhammar m.fl. (S),

2016/17:2083 av Edward Riedl (M),

2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2824 av Lawen Redar (S).

8. Ägaransvar vid fortkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1808 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) och

2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S).

Reservation 9 (SD)

9. Krav på bakåtvända bilbarnstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2267 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M).

10. Hälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:660 av Christina Örnebjär och Lars Tysklind (båda L),

2016/17:705 av Lena Asplund (M),

2016/17:1258 av Tina Ghasemi (M),

2016/17:1370 av Jimmy Ståhl och Carina Herrstedt (båda SD),

2016/17:1443 av Staffan Danielsson och Per Lodenius (båda C),

2016/17:1816 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),

2016/17:2002 av Staffan Danielsson (C) och

2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S).

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 1 0 38 8
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 0 0 18 3
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 227 19 57 46


11. Förarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:720 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1692 av Lars Eriksson (S),

2016/17:1810 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD),

2016/17:1935 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C),

2016/17:2080 av Edward Riedl (M),

2016/17:2161 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2016/17:2278 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 27, 29 och 31 samt

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 27 och 28.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 0 0 39 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 13 3
- 0 0 1 1
Totalt 177 74 53 45


12. Utländska körkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:271 av Maria Malmer Stenergard (M).

13. Giltiga körkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1756 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD),

2016/17:1849 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 25,

2016/17:2522 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 28 och 30 samt

2016/17:2571 av Anders Hansson (M).

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)

14. Kompetenskrav för utryckningsförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:978 av Paula Holmqvist m.fl. (S).

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 39 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 1 18 0 2
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 286 18 0 45


15. Trafikkorsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:414 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S),

2016/17:2393 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2742 av Erik Bengtzboe (M).

16. Vägars utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1771 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2016/17:1856 av Sten Bergheden (M),

2016/17:3060 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2016/17:3214 av Boriana Åberg (M),

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 7 och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 13 3
- 0 1 0 1
Totalt 251 40 13 45


17. Vissa frågor om vägars användning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1762 av Per Klarberg (SD) och

2016/17:1805 av Per Klarberg (SD).

Reservation 21 (SD)

18. Reflexer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:561 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S) och

2016/17:2399 av Sara-Lena Bjälkö (SD).

19. Ridvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 10.

20. Sommartid året om

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:64 av Christina Örnebjär (L),

2016/17:223 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:1327 av Stefan Nilsson m.fl. (MP),

2016/17:2017 av Robert Hannah och Mathias Sundin (båda L) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2962 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C).