Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU11)

Riksdagen sa nej till 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om trafiksäkerhetsarbetet, insatser mot alkohol vid bilkörning, vinterdäck, hastighetsbegränsningar, förarutbildning, hälsofrågor och sommartid.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-01-30, 2018-03-08

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om trafiksäkerhetsarbetet, insatser mot alkohol vid bilkörning, vinterdäck, hastighetsbegränsningar, förarutbildning, hälsofrågor och sommartid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.