Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2020

Beslut

Förbjudet att använda fordon med obetalda felparkeringsavgifter (TU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att det ska bli förbjudet att använda ett fordon som har obetalda felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor och som inte har betalats inom sex månader. Om fordonet används trots ett förbud ska polisen eller en bilinspektör kunna ta bort registreringsskyltarna.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Riksdagen sa nej till motioner som lämnats med anledning av förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förbjudet att använda fordon med obetalda felparkeringsavgifter (TU13)

Regeringen föreslår att det ska bli förbjudet att använda ett fordon som har obetalda felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor och som inte har betalats inom sex månader. Om fordonet används trots ett förbud ska polisen eller en bilinspektör kunna ta bort registreringsskyltarna. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner som lämnats med anledning av förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.