Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Simulatortest vid synfältsdefekter bör återinföras (TU14)

Riksdagen uppmanar genom ett tillkännagivande regeringen att återinföra möjligheten att använda ett simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall och att utreda ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter.

Synfältsdefekter är synproblem där vissa delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner, vilket kan påverka körförmågan negativt och därför leda till att körkortet återkallas. I dagsläget finns det i Sverige inte möjlighet för personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekt att få sin körförmåga bedömd.

Beslutet om tillkännagivande kom när riksdagen behandlade cirka 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet och tidsomställning från den allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att möjligheten att nyttja ett simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekter bör återinföras och att ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter bör utredas. Bifall till motion om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

79 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-02
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
Reservationer 33
Betänkande 2019/20:TU14

Alla beredningar i utskottet

2020-06-02, 2020-05-26, 2020-04-28

Simulatortest vid synfältsdefekter bör återinföras (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återinföra möjligheten att använda ett simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall och att utreda ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter.

Synfältsdefekter är synproblem där vissa delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner, vilket kan påverka körförmågan negativt och därför leda till att körkortet återkallas. I dagsläget finns det i Sverige inte möjlighet för personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekt att få sin körförmåga bedömd.

Förslaget om tillkännagivande kom när trafikutskottet behandlade cirka 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet och tidsomställning från den allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Trafiksäkerhetsarbetets övergripande mål och förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:236 av Jörgen Hellman (S),

2019/20:1260 av Isak From (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1529 av Emma Berginger (MP) yrkande 1,

2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 10,

2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 43,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 5 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 71 och 84.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

2. Vägars och gators utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:9 av Gudrun Brunegård (KD),

2019/20:359 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 46,

2019/20:698 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

2019/20:1450 av Michael Anefur (KD),

2019/20:1712 av Johnny Skalin (SD),

2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M),

2019/20:2514 av Katarina Brännström (M),

2019/20:2551 av Per Åsling (C) yrkande 3,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 8,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 16,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 35 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 15, 18, 21, 66, 67 och 70.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 5 16 294


3. Trafikregler och övergripande åtgärder för att öka regelefterlevnaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:527 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4,

2019/20:1171 av John Weinerhall (M),

2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 7,

2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 51 och 59.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

4. Förarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:336 av Patrik Jönsson (SD),

2019/20:527 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3,

2019/20:2423 av Jan Ericson (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 35, 36 och 39,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 36-39,

2019/20:2846 av Boriana Åberg (M),

2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 88-91.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 11 17 294


5. Vissa behörighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:894 av Lars Beckman (M),

2019/20:2384 av Ida Drougge (M) och

2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3.

6. Administrativa körkortsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:146 av Kerstin Lundgren (C),

2019/20:2404 av Sofia Westergren (M) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 82, 83 och 92.

Reservation 14 (SD)

7. Krav på återkommande hälso- och synkontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD),

2019/20:727 av Jörgen Grubb (SD),

2019/20:1104 av Emma Hult (MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1368 av Johan Andersson och Erica Nådin (båda S),

2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2019/20:2787 av Pia Steensland (KD),

2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L),

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 41 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 93 och 94.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (L)

8. Synfältsdefekter och dispens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att möjligheten att använda ett simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekter bör återinföras och att ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter bör utredas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M).

Reservation 18 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 19 0 294


9. Uppvisande av giltigt körkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 37 och 38,

2019/20:2972 av Edward Riedl (M),

2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 57.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)

10. Hastighetsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 10.2,

2019/20:707 av Mats Nordberg (SD),

2019/20:862 av Lars Beckman (M),

2019/20:928 av Patrik Engström (S),

2019/20:1206 av Aylin Fazelian (S),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 41,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 6,

2019/20:2968 av Edward Riedl (M),

2019/20:2970 av Edward Riedl (M),

2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkande 4 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 22 och 62.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 10 60
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 3 20 295


11. Trafiksäkerhetskameror och ägaransvar vid fortkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:993 av Joakim Sandell och Niklas Karlsson (båda S),

2019/20:1530 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkande 6,

2019/20:1844 av Mats Wiking (S) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 63.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V)

12. Insatser mot alkohol och droger i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 23,

2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 9,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 17, 20, 23 och 40,

2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 55, 56, 64 och 65.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (KD)

13. Trafiksäkerhet vid vägarbeten och räddningsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:113 av Eric Westroth (SD),

2019/20:472 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:639 av Mattias Jonsson (S),

2019/20:850 av Kadir Kasirga (S),

2019/20:1066 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M),

2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2984 av Edward Riedl (M),

2019/20:2985 av Edward Riedl (M),

2019/20:3029 av Serkan Köse (S) yrkande 2 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 52 och 53.

Reservation 28 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


14. Användning av bilbälten och bilbarnstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD),

2019/20:1130 av Yasmine Bladelius (S),

2019/20:1383 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 58.

Reservation 29 (SD)

15. Däckfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:191 av Rickard Nordin (C),

2019/20:861 av Lars Beckman (M),

2019/20:866 av Lars Beckman (M),

2019/20:889 av Lars Beckman (M),

2019/20:1481 av Lotta Olsson (M),

2019/20:1909 av Lina Nordquist (L),

2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 40,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 25 och 26,

2019/20:2969 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 96.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (KD)
Reservation 33 (L)

16. Tidsomställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD),

2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M),

2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) och

2019/20:3343 av Lotta Finstorp (M).