Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 mars 2021

Nästa händelse: Justering 9 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

90 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-02
Justering: 2021-03-09
Trycklov: 2021-03-12
Betänkande 2020/21:TU6

Alla beredningar i utskottet

2021-03-02, 2021-02-04
3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-17
Debatt i kammaren: 2021-03-18
4

Beslut

Beslut: 2021-03-18