Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2005

Beslut

Konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor (NU16)

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur man ska komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor. Regeringen bör lämna sina förslag i tid för att riksdagen ska kunna behandla dem under riksmötet 2005/06. Regeringen bör också ta hänsyn till Konkurrensverkets förslag på området. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag att genomföra EU:s transparensdirektiv i svensk lag. Direktivets syfte är att underlätta EG-kommissionens granskning av att företag inte får sådana stöd från det allmänna eller andra fördelar av ett medlemsland som strider mot EG:s konkurrensregler för företag och stater. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande beträffande konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. Delvis bifall till propositionen beträffande lagen om kommunal redovisning och bokföringslagen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-05-24
Justering: 2005-05-31
Betänkande publicerat: 2005-06-08
Trycklov: 2005-06-07
Reservationer 6
Betänkande 2004/05:NU16

Alla beredningar i utskottet

2005-05-24, 2005-05-17, 2005-05-12

Konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor (NU16)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska begära att regeringen återkommer med förslag på hur man ska komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor. Regeringen bör lämna sina förslag i tid för att riksdagen ska kunna behandla dem under riksmötet 2005/06. Regeringen bör också ta hänsyn till Konkurrensverkets förslag på området. Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag att genomföra EU:s transparensdirektiv i svensk lag. Direktivets syfte är att underlätta EG-kommissionens granskning av att företag inte får sådana stöd från det allmänna eller andra fördelar av ett medlemsland som strider mot EG:s konkurrensregler för företag och stater. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-14
4

Beslut

Beslut: 2005-06-15
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurrenspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 3, 2004/05:L336 yrkande 2, 2004/05:MJ332 yrkande 3, 2004/05:N249 yrkande 2, 2004/05:N305 yrkande 1, 2004/05:N393 yrkande 7, 2004/05:N411 yrkande 1 och 2004/05:N413 yrkande 6 i denna del.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m044011
c01606
fp04107
kd02607
v22006
mp14003
-2000
Totalt159127063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N249 yrkandena 3, 4 och 6, 2004/05:N305 yrkandena 2 och 3, 2004/05:N308 yrkande 3, 2004/05:N391 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N393 yrkande 4, 2004/05:N397 yrkandena 2 och 9, 2004/05:N400 yrkandena 8 och 9, 2004/05:N401 yrkande 7, 2004/05:N402 yrkandena 2-4 och 2004/05:N412 yrkande 8.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m043012
c01705
fp04008
kd02607
v22006
mp15002
-2000
Totalt160126063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Genomförande av transparensdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:140 i denna del och avslår motion 2004/05:N22 yrkandena 1-5.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m043012
c01705
fp04107
kd02607
v22006
mp15002
-2000
Totalt160127062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: 1. lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
2. lag om ändring i lagen (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
5. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:140 i denna del och bifaller delvis proposition 2004/05:140 i denna del.

5. Kriminalisering av karteller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ332 yrkande 4, 2004/05:N249 yrkande 1, 2004/05:N393 yrkande 8, 2004/05:N413 yrkande 6 i denna del och 2004/05:Bo306 yrkande 16.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)

6. Konkurrensverkets roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N271.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)