Transplantationer och obduktioner m.m.

Socialutskottets betänkande 1994/95:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-04-27
Justering: 1995-05-18
Betänkande 1994/95:SoU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-01
4

Beslut

Beslut: 1995-06-02

Protokoll med beslut