Trossamfund m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om trossamfund (KU12)

Riksdagen sa nej till motioner om trossamfund från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011. Motionerna tar bland annat upp frågor om Svenska kyrkans ställning i förhållande till andra trossamfund, begravningsverksamheten och dialog med religiösa samfund.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-02-14, 2012-02-21, 2012-02-23

Nej till motioner om trossamfund (KU12)

KU föreslår att riksdagen säger nej till motioner om trossamfund från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011. Motionerna tar bland annat upp frågor om Svenska kyrkans ställning i förhållande till andra trossamfund, begravningsverksamheten och dialog med religiösa samfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.