Trossamfund m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om trossamfund (KU12)

Riksdagen sa nej till motioner om trossamfund från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011. Motionerna tar bland annat upp frågor om Svenska kyrkans ställning i förhållande till andra trossamfund, begravningsverksamheten och dialog med religiösa samfund.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-02-23
Justering: 2012-02-28
Betänkande publicerat: 2012-03-02
Trycklov: 2012-03-02
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:KU12

Alla beredningar i utskottet

2012-02-23, 2012-02-21, 2012-02-14

Nej till motioner om trossamfund (KU12)

KU föreslår att riksdagen säger nej till motioner om trossamfund från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011. Motionerna tar bland annat upp frågor om Svenska kyrkans ställning i förhållande till andra trossamfund, begravningsverksamheten och dialog med religiösa samfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-15
4

Beslut

Beslut: 2012-03-21
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenska kyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K244 av Liselott Hagberg (FP),
2010/11:K250 av Elisabeth Svantesson (M),
2010/11:K256 av Åsa Coenraads och Johan Hultberg (båda M),
2010/11:K286 av Fredrik Schulte (M) och
2011/12:K361 av Fredrik Schulte (M).

2. Fri församlingstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K259 av Hans Wallmark m.fl. (M) och
2011/12:K380 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

3. Begravningsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K410 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson (båda M),
2011/12:K280 av Lars Elinderson (M),
2011/12:K298 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson (båda M) och
2011/12:K309 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920114
MP19006
FP19005
C18005
SD18001
V01801
KD16003
-0010
Totalt27318256

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Dialog med religiösa samfund m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K345 av Yvonne Andersson (KD) och
2010/11:K380 av Annelie Enochson (KD) yrkande 5.