Trossamfund och begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om trossamfund och begravningsfrågor (KU18)

Riksdagen sa nej till 15 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen rör trossamfund och begravningsfrågor och handlar exempelvis om samverkan mellan staten och Svenska kyrkan, begravningsavgiften, gravsättning och spridning av avlidens aska.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-28
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-04
Betänkande 2020/21:KU18

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2021-01-19

Nej till motioner om trossamfund och begravningsfrågor (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till 15 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen rör trossamfund och begravningsfrågor och handlar exempelvis om samverkan mellan staten och Svenska kyrkan, begravningsavgiften, gravsättning och spridning av avlidens aska.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-09
Debatt i kammaren: 2021-02-10
4

Beslut

Beslut: 2021-02-10
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samverkan mellan staten och Svenska kyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3341 av Ann-Christine From Utterstedt (SD).

2. Begravningsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1912 av Fredrik Malm (L) och

2020/21:1497 av Fredrik Malm (L).

3. Gravsättning och spridning av avlidens aska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2130 av Johan Büser (S),

2019/20:2521 av Katarina Brännström (M),

2020/21:1413 av Barbro Westerholm (L) och

2020/21:2165 av Katarina Brännström (M).

4. En offentlig karttjänst som visar gravars placering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:769 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD).

5. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 7,

2019/20:2586 av Ann-Britt Åsebol (M),

2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 11,

2020/21:2257 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2020/21:3267 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 7 och

2020/21:3504 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.