Trossamfund och begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 31 januari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-31, 2023-02-07