Trossamfund

Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 2009

Beslut

Nej till motioner om trossamfund (KU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om trossamfund. Motionerna handlar om Svenska kyrkan, begravningsverksamheten, begravningsavgiften, arbetsvillkoren i trossamfunden, fri församlingstillhörighet samt stöd till sekulära livssynsorganisationer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-11-18, 2008-12-02, 2008-12-11

Nej till motioner om trossamfund (KU7)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om trossamfund. Motionerna handlar om Svenska kyrkan, begravningsverksamheten, begravningsavgiften, arbetsvillkoren i trossamfunden, fri församlingstillhörighet samt stöd till sekulära livssynsorganisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.